O firmě

Jsme regionální zeměměřičská firma s tradicí od r. 1991, působící v kraji Vysočina, především v okrese Jihlava. Technologie GPS nám umožňuje dělat nejen geodeta na Vysočině, ale pracovat stejně kvalitně kdekoliv na území ČR. Provádíme geodetické práce na Vysočině v celém spektru - zpracováváme 2D i 3D podklady pro projekty komunikací, sítí i stavebních objektů, provádíme vytyčování a kontroly staveb i konečné zaměření skutečného provedení. Zpracováváme datové modely E.ON, Innogy, VAS, České Dráhy, ale akceptujeme jakýkoliv jiný. Pro stavby, na kterých vytyčujeme nebo zaměřujeme skutečný stav, děláme věcná břemena a geometrické plány na zápisy parcel do katastru nemovitostí. Zajišťujeme skenování a zpracováváme mračna bodů z mobilního mapování i ze statického laserového skeneru.
Naše firma je členem Asociace podnikatelů v geomatice.

Obrat firmy je tvořený pouze poskytovanými službami. Největší podíl na něm mají výškopisy jako podklady pro projekty a zaměření liniových staveb pro správce sítí. V posledním roce se zvyšuje obrat z 3D skenování.

Počet pracovníků je stabilizovaný, fluktuace minimální a zkušenosti týmu se zvyšují s každou dokončenou zakázkou. Vedení firmy klade důraz na kvalitu služeb zajištěnou dobrým znalostním a technickým zázemím pracovníků. Loajálnost všech zaměstnanců vůči firmě umožňuje plnit požadavky zákazníků dle jejich potřeb i mimo běžný pracovní týden.

Pracujeme s bezodrazovými robotickými stanicemi Trimble S6, GPS přijímači Trimble a Magellan a s nivelačními přístroji – digitálním Trimble DiNi a klasickým ZEISS NI 007. Skvělé totální stanice řady Trimble S6 a S7 bezkonkurenčně zrychlily práce při inženýrské geodézii i při dokumentacích staveb. Pravidelná kontrola přístrojů na základně a v servisu prodejce nám dává jistotu dobrého měření. Interiéry skenujeme ojedinělým 3D skenerem Geoslam REVO.

Data jsou zpracovávána pomocí Bentley Microstation a Bentley Map PowerView v potřebném počtu licencí; speciální zadání jsou řešena pomocí Bentley InRoads. Pro dokumentace staveb E.ON používáme nástroje z HSI balíku ProGEO 17.00. Kromě standardních “silných” nástrojů používáme široké spektrum vlastních, jednoúčelově vyvinutých programů. Nenahraditelný je databázový archiv GeoStore spojující bezešvě obsah všech kreslených zakázek a umožňující data publikovat i na webu. Udržovaný systém vnitřních směrnic nám zajišťuje stálou kvalitu výstupů.