Reference

Rekonstrukce koleje, Havlíčkův Brod – Šlapanov

Rok realizace 2010
Investor České dráhy
Dodavatel Chládek a Tintěra, DMC Havlíčkův Brod
Objem 200 mil. K

Geodetické práce na opravě a rekonstrukci koleje 7 km dlouhého úseku z Havlíčkova Brodu do Šlapanova byly zajímavou a náročnou zkušeností. Předmětem prací byly zejména vytyčovací práce pro osazení žlabů, nových sloupů trakčního vedení a vytyčení bodů pro navádění podbíjecího stroje. Součástí stavby byly i práce na rekonstrukci nástupiště v obci Mírovka, které bylo v přechodnicovém polohovém a výškovém oblouku s vysokými požadavky na přesnost vytyčení. Neméně významnou částí pak bylo následné geodetické zaměření skutečného stavu rekonstruovaného úseku vyhotovené podle platných směrnic investora SŽDC. Pro pohyb v prostoru železničního tělesa byli naši pracovníci řádně proškoleni odpovědnými orgány (SŽDC). Veškeré práce byly prováděny pro dodavatele stavby, firmy Chládek a Tintěra a DMC Havlíčkův Brod.

 
PŘEDCHOZÍ DALŠÍ
ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191