3D mobilní skenování

Rychle a přesně získané rozměry (interiérů budov, podzemí, vegetace parků)

V ČR neobvyklou technologií ručního mobilního skenování rychle získáváme přesné rozměry 3D prostoru:

Výsledkem je 3D mračno bodů a 2D rastry řezů v libovolných rovinách (vodorovné i svislé). Rastry jsou připojené k souborům DWG nebo DGN. Šum mračna je 2-3 cm, přesnost usazení do souřadnic JTSK je daná geodetickým ověřením a je v běžné III. třídě přesnosti.

Zpět