Kontrolní měření

Polohy, délky, plochy, kubatury, výšky, svislosti, posuny

Provádíme kontroly při stavebních pracích (kontroly kubatur, výšek, polohy, symetrie, rovnoběžnosti, přímosti). Přesnost měření dosažitelná našimi přístroji a metodami se pohybuje v milimetrech.

Zpět