Reference

Výstavba tepelné elektrárny na biomasu, Žďírec nad Doubravou

Rok realizace 2017
Investor STORA ENSO WOOD PRODUCTS
Dodavatel Heberger CZ s.r.o.
Objem 500 mil. Kč

Výstavba tepelné elektrárny na biomasu STORA ENSO WOOD PRODUCTS , Ždírec nad Doubravou před dokončením V období červen 2012 – konec března 2013 jsme prováděli veškeré vytyčovací a kontrolní zeměměřické práce na stavbě železobetonového monolitu kogenerační výroby tepla a 110 metrů dlouhého podzemního železobetonového kolektoru, včetně vytyčení a zaměření přeložek inženýrských sítí a závěrečného vyhotovení geometrického plánu nových objektů. Samozřejmostí byla i aktualizace technické mapy této část závodu. Tyto práce jsme vykonávali za každého počasí s vysokými požadavky na přesnost vytyčení zejména zámečnických prvků, často ve výškách cca 20-30m. Zeměměřické práce jsme prováděli pro firmy Heberger CZ s.r.o. a Terracon a.s., které uskutečňovaly stavební práce pro hlavního dodavatele technologie a celé stavby rakouskou firmu URBAS.

 
PŘEDCHOZÍ
ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191