Služby

Kontrolní měření

Kontrolní měření

Kontrolní měření polohy, délky, plochy, kubatury, výšky, svislosti, posuny

 

Provádíme kontroly při stavebních pracích (kontroly kubatur, výšek, polohy, symetrie, rovnoběžnosti, přímosti). Přesnost měření dosažitelná našimi přístroji a metodami se pohybuje v milimetrech.

 

  • Kubatury ploch komunikací
  • Kubatury násypů nebo výkopů
  • Svislosti komínů a stožárů
  • Jeřábové dráhy
  • Plošné kontroly rovinnosti fasád
  • Odchylky nivelety velkých podlažních ploch
  • Sedání a deformace stavebních konstrukcí
ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191