Služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí

Geodetické práce v katastru nemovitostí

Od zaměření zelené louky pro architekta po geometrický plán hotového domu

 

V projekčních kancelářích, na úřadech a u správců inženýrských sítí se zvyšují požadavky na přípravu podkladů pro stavbu a na dokumentaci skutečného provedení staveb. Ve všech fázích stavby RD jsme připraveni poskytovat odpovídající služby.
Naše geodetická kancelář tak nabízí komplexní geodetické práce.

 

  • Zaměření stávajícího stavu lokality, výškové poměry (polohopis a výškopis)
  • Vyměření pozemku, parcelní hranice
  • Zaměření interiérů (historických) domů, sklepů, zaměření fasád, hřebenů, říms
  • Zjištění podzemních inženýrských sítí u správců pro napojení domu nebo pro dodržení ochranných pásem
  • Vytyčení pozemku či domu podle projektu a podmínek ve stavebním povolení
  • Zaměření pozemku a nově budovaných přípojek inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, elektro)
  • Technické zaměřeni objektu a okolí po dokončení stavby
  • Zaměření ke vkladu změn do katastru nemovitostí (geometrický plán)
ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191