Účelová mapa

Klasickým měřením zpracovaný polohopis a výškopis jako podklad projektu

Ve firmě tradiční druh práce prováděný se zkušenostmi sbíranými již 25 let.

Mapy geodeticky zpracujeme pro měřítka 1:200, 1:500 (nejčastěji), 1:1000 nebo libovolná jiná. Důraz klademe na zaměření a zakreslení detailu, standardně měříme jednotlivé stromy vč. popisu průměru, vstupy, vjezdy, výklenky, podezdívky plotů, rozvaděčové skříně, plynové uzávěry.

Výškopisnou kresbu tvoříme pomocí digitálního modelu terénu (InRoads Site) – tedy s možností generovat profily, vrstevnice v libovolném intervalu, spádnice, 3D čtvercovou nebo trojúhelníkovou síť.

Mapy můžeme doplnit dalšími speciálními informacemi, např. výškami vstupů, oken, říms, hřebenů ev. hloubkami kanalizačních šachet.

Připravujeme podklady pro:

Zpět