Služby

Účelová mapa

Účelová mapa

Klasickým měřením zpracovaný polohopis a výškopis jako podklad projektu

 

Ve firmě tradiční druh práce prováděný se zkušenostmi sbíranými již 25 let.

Mapy geodeticky zpracujeme pro měřítka 1:200, 1:500 (nejčastěji), 1:1000 nebo libovolná jiná. Důraz klademe na zaměření a zakreslení detailu, standardně měříme jednotlivé stromy vč. popisu průměru, vstupy, vjezdy, výklenky, podezdívky plotů, rozvaděčové skříně, plynové uzávěry. Výškopisnou kresbu tvoříme pomocí digitálního modelu terénu (InRoads Site) – tedy s možností generovat profily, vrstevnice v libovolném intervalu, spádnice, 3D čtvercovou nebo trojúhelníkovou síť. Mapy můžeme doplnit dalšími speciálními informacemi, např. výškami vstupů, oken, říms, hřebenů ev. hloubkami kanalizačních šachet.

 

Připravujeme podklady pro:

 

  • rodinné domy
  • komunikace
  • projekty inženýrských sítí
  • pasporty vodovodů a kanalizací
  • velké investice (výrobní závody, bytové domy, sídliště)
  • rekultivace skládek, terénní úpravy
  • úpravy a odbahnění rybníků
ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191