Služby

Vytyčování

Vytyčování

Přesné vynesení bodů a linií projektu do skutečného světa.

 

Pro dodavatele liniových staveb, malých stavebních objektů (rodinných domků, vrtů) i velkých děl (průmyslových hal, mostů, komunikací) provádíme vytyčení objektů nepravidelných tvarů nebo objektů problémově usaditelných do terénu (svah, blízkost podzemních inž. sítí, objekt v podzemí, spory s vlastníky okolních pozemků).

Při vytyčování se snažíme poskytnout “plný servis” tj. dodané souřadnice ověříme s výkresy, kontrolujeme oměrné, pravoúhlost, relativní vztahy k objektům v okolí, případně vztahy ke katastru nemovitostí.

Dle našich zkušeností tím lze předejít minimálně mnohým nedorozuměním a nepříjemnostem.

ADRESA

PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1102/37
586 01 Jihlava

 

+420 567 579 610

+420 777 743 191