Zaměření inženýrských sítí

Zaměření potrubí a kabelů ve výkopu před zasypáním

Liniovou stavbu nebo její hotovou část zaměříme v terénu do 48 hodin po objednání, dohodnout lze i výrazně kratší lhůtu nebo přímo hodinu nástupu měření. Výjezdy neomezujeme minimální délkou zaměřovaného úseku.

Zaměřená data zpracováváme v Microstation podle směrnic správců sítí platných pro dokumentace.

Standardně dokumentujeme stavby přebírané Innogy, Cetin, E.ON, VAS, VAK i obcemi – veřejné osvětlení obcí, HDPE chráničky pro internet nebo kabelovou televizi.

Zpět