Progeo logo

Progeo Jihlava spol. s r. o.
Lazebnická 12
586 01 Jihlava
IČO 18197884
CZ18197884
tel. 567 579 610
e-mail:progeo@progeo.cz

orange corner

 G E O D E T I C K É  P R Á C E

little piece of ellipse orange bar
Mapy
Kontakty
Úvod Reference
O firmě Nabídka

Jsme regionální zeměměřičská firma s tradicí od r. 1991, působící v kraji Vysočina, především v okrese Jihlava. Technologie GPS nám dnes samozřejmě umožňuje dělat nejen geodeta na Vysočině, ale pracovat stejně kvalitně kdekoliv na území ČR. Provádíme geodetické práce na Vysočině v celém spektru - zpracováváme 2D i 3D podklady pro projekty komunikací, sítí i stavebních objektů, provádíme vytyčování a kontroly staveb i konečné dokumentace skutečného provedení. Zpracováváme datové modely E.ON, RWE, VAS, České Dráhy, ale akceptujeme jakýkoliv jiný. Pro stavby, na kterých vytyčujeme nebo zaměřujeme skutečný stav, děláme věcná břemena a geometrické plány na zápisy parcel do katastru nemovitostí. Zajišťujeme skenování a zpracováváme mračna bodů z mobilního mapování i ze statického laserového scanneru.

9.3.2016

Zaměření středověkého hradu

Pro projekt oprav jsme dokončili zaměření hradu Roštejn. Měření jsme prováděli klasickými geodetickými metodami s podporou fotogrammetrie. Projektant požadoval situace všech podlaží a pohledy na všechny části venkovních fasád.

28.12.2015

Přejeme všem pohodu v roce 2016

I v dalším roce přejeme všem současným i budoucím zákazníkům mnoho úspěšných nápadů, spolehlivé obchodní partnery a dobré ocenění provedené práce. Nemusí být vše nejlepší, stačí přece dobré!

2.12.2015

Rezidenční bydlení Kaskáda, etapy D a E

Další dokončovanou stavbou, které se účastníme jako geodeti, je poslední etapa výstavby "Rezidence Kaskáda" v Horním Kosově v ulici Buková. Pro firmu VCES jsme vytyčovali komunikace a rozvody inženýrských sítí, po stavbě jsme zaměřovali jejich skutečný stav. Výsledný geometrický plán zpracovávaný nakonec byl komplikovaný množstvím drobných parcel tvořených i pro rozvaděče a malé zelené plochy.

15.11.2015

Nový areál pro HSZ v Jihlavě

Na ulici Kosovská v lokalitě bývalých kasáren se dokončuje nový areál pro vznikající speciální hasičský záchranný sbor. Jednotlivé části areálu budovaly firmy Metrostav, Pozemní stavby Jihlava a První KEY-STAV. Od začátku března, kdy byla stavba zahájena, jsme geodeticky spolupracovali se všemi firmami podílejícími se na stavbě. Poptávány byly zeměměřické práce v kompletním rozsahu.

20.8.2015

Ukončení přístavby skladovací haly Swoboda

V původním areálu Swoboda - Stamping jsme dokončili geodetické práce na přístavbě skladovací haly. Pro firmu Podzimek jsme tradičně prováděli všechny práce od vytyčování patek až k závěrečnému geometrickému plánu. Vlastní stavba dvoulodní haly komplikovaná náročnými terénními úpravami byla zahájena v polovině února.

15.6.2015

Další etapa rekonstrukce Brněnské ul.

Dokončujeme zaměření třetí etapy náročné rekonstrukce podzemních vedení a povrchů v ulici Brněnská. Vše se staví po krátkých úsecích a přítomnost geodeta je nutná každý den. Tato zakázka není náročná z hlediska vlastní geodetické práce, spíše je potřeba dobrá spolupráce s dodavateli stavby a organizační příprava, aby byly všechny sítě zaměřeny před zasypáním.

 
Hlavní stránka  O nás  Nabídka prací  Kontakty  Reference  Archiv map  

PROGEO Jihlava spol. s r.o., Lazebnická 12, Jihlava 586 01, email: progeo@progeo.cz